Công cụ trực tuyến giúp các cơ sở y tế:

  • Xác định nhu cầu sử dụng oxy
  • Xác định năng lực cung ứng oxy
  • Chuyển đổi SpO2 thành PaO2
  • Xác định thời lượng sử dụng và dung tích bình oxy