Hội thảo trực tuyến về “Đối phó với căng thẳng, lo âu và kiệt sức trong đại dịch – Chiến lược cho nhân viên y tế” do Dự án USAID EpiC tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia tâm lý và bác sỹ đang tham gia hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19.

Các chuyên gia tham gia buổi hội thảo bao gồm:

  • ThS. Bác sỹ Dương Duy Khoa, Giảng viên, Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh
  • ThS. Nguyễn Thị Gia Hoang, Chuyên gia tâm lý, Đại học Hoa Sen
  • ThS. Nguyễn Đức Nam, Giám đốc Công ty SHARE