Phòng ngừa chuẩn và theo đường lây của COVID-19

Chuyên đề Kiểm soát nhiễm khuẩn – Phòng ngừa chuẩn và theo đường lây của COVID-19 bao gồm 3 buổi tập huấn do các chuyên gia từ Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh giảng dạy từ 28/2 – 4/3/2022.

Danh sách giảng viên:

  • TS. BS. Huỳnh Minh Tuấn
  • CN. Trịnh Thị Thoa
  • ThS. Nguyễn Hoàng Yến
  • ThS. Phạm Thị Lan
  • TS. BS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Xin vui lòng xem danh sách video các bài giảng trong mục Video Liên QuanTài Liệu bên dưới.

Video liên quan

Buổi 1 - Bài 1: Tính chất vi sinh, phương thức lây truyền, đánh giá nguy cơ lây nhiễm

Buổi 1 - Bài 2: Ứng dụng Phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa dựa theo đường lây nhiễm Covid-19

Buổi 2 - Bài 1: Sử dụng hợp lý các loại phương tiện phòng hộ cá nhân trong đại dịch COVID-19

Buổi 2 - Bài 2: Vệ sinh tay trong phòng ngừa lây nhiễm Covid-19

Buổi 3 - Bài 1: Kinh nghiệm sử dụng các biện pháp phòng ngừa trong chăm sóc người bệnh COVID-19

Buổi 3 - Bài 2: Ôn tập, giải đáp thắc mắc và thông báo về kiểm tra cuối khoá