Quản lý người bệnh hậu COVID-19

Chuyên đề Quản lý người bệnh hậu COVID-19 bao gồm 2 buổi tập huấn do các chuyên gia từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đảm nhận từ ngày 10-15/3/2022.

Danh sách giảng viên:

  • TS. Lê Hoàn
  • ThS. Chu Thị Quỳnh Thơ
  • PGS. Ngô Đức Ngọc
  • PGS. Hồ Kim Thanh

Xin vui lòng xem danh sách video các bài giảng trong mục Video Liên QuanTài liệu bên dưới để tham gia khoá học trực tuyến này.

Video liên quan

Buổi 1 - Bài 1: Dấu hiệu và triệu chứng hậu COVID-19

Buổi 1 - Bài 2: Phục hồi chức năng với người bệnh hậu COVID-19

Buổi 2 - Bài 1: Điều trị cần thiết giai đoạn hậu COVID-19

Buổi 2 - Bài 2: Quản lý ca bệnh F0 tại nhà và tư vấn theo dõi sau điều trị