Theo dõi và chăm sóc người mắc COVID-19 tại nhà

Chuyên đề Theo dõi và chăm sóc người mắc COVID-19 tại nhà bao gồm 5 buổi tập huấn do các chuyên gia từ Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh và Cao đẳng y tế Lâm Đồng đảm nhận từ ngày 8-17/3/2022.

Danh sách giảng viên:

  • GS. TSKH. Dương Quý Sỹ
  • TS. BS. Nguyễn Như Vinh
  • ThS. BS. Dương Duy Khoa
  • ThS. BS. Đoàn Trúc Quỳnh

Xin vui lòng xem danh sách video các bài giảng trong mục Video Liên Quan và Tài liệu bên dưới để tham gia khoá học trực tuyến này.

Video liên quan

Buổi 1 - Bài 1: Tổng quan về COVID-19

Buổi 1 - Bài 2: Đánh giá tình trạng người mắc COVID-19

Buổi 1 - Bài 3: Dự phòng và kiểm soát lây nhiễm cho người nhà, nhân viên y tế chăm sóc người mắc COVID-19

Buổi 2 - Bài 1: Chăm sóc người mắc COVID tại nhà

Buổi 2 - Bài 2: Sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại nhà

Buổi 3 - Bài 1: Giao tiếp và hỗ trợ tâm lý cho người mắc COVID-19 tại nhà & Dinh dưỡng cho người mắc COVID-19 tại nhà

Buổi 3 - Bài 2: Thăm khám người mắc COVID-19 tại nhà

Buổi 4 - Bài 1: Chuyển tuyến điều trị người mắc COVID-19 diễn biến nặng - NVYT trong hỗ trợ và chăm sóc người mắc COVID-19 tại nhà

Buổi 4. Bài 2: Tập thở và vận động cho người mắc COVID-19 tại nhà

Buổi 5: Thảo luận: Hỗ trợ điều trị và chăm sóc người mắc COVID-19 tại nhà