Thực hành và giám sát khử khuẩn môi trường bề mặt bệnh viện

Chuyên đề Kiểm soát nhiễm khuẩn – Thực hành giám sát chất lượng vệ sinhkhử khuẩn môi trường bề mặt trong bệnh viện những lưu ý trong đại dịch COVID-19 bao gồm 03 buổi tập huấn do các chuyên gia từ Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh giảng dạy từ 28/2 – 4/3/2022.

Danh sách giảng viên:

  • TS. BSCKII. Nguyễn Thị Thanh
  • CN. Trịnh Thị Thoa 
  • TS. BS. Huỳnh Minh Tuấn 
  • ThS. Nguyễn Hoàng Yến 
  • ThS. Phạm Thị Lan 

Xin vui lòng xem danh sách video các bài giảng trong mục Video Liên QuanTài Liệu bên dưới.

Video liên quan

Buổi 1 - Bài 1: Hướng dẫn vệ sinh - khử khuẩn môi trường bệnh viện trong dịch COVID-19

Buổi 1 - Bài 2: Tiêu chí kỹ thuật trong sử dụng hoá chất an toàn, hiệu quả trong dịch Covid-19

Buổi 2 - Bài 1: Kỹ thuật vệ sinh môi trường bệnh viện và những lưu ý trong đại dịch COVID-19

Buổi 2 - Bài 2: Quản lý và xử lý rác thải trong các bệnh viện tách đôi và bệnh viện điều trị COVID-19

Buổi 3 - Bài 1: Kỹ thuật và phương pháp giám sát chất lượng khử khuẩn môi trường bệnh viện

Buổi 3 - Bài 2: Ôn tập, giải đáp thắc mắc, thông báo về bài kiểm tra cuối khoá