Xử lý dụng cụ - Đồ vải – Rác thải y tế trong dịch COVID-19

Chuyên đề Kiểm soát nhiễm khuẩn – Xử lý dụng cụ – Đồ vải – Rác thải y tế trong đại dịch COVID-19 sẽ bao gồm 03 buổi tập huấn do các chuyên gia từ Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh giảng dạy từ 7-11/3/2022.

Danh sách giảng viên:

  • PGS. TS. Kiều Chí Thành
  • ThS. Nguyễn Vũ Hoàng Yến
  • ThS. Vũ Thị Châm
  • CN. Trịnh Thị Thoa 
  • CN. Phạm Thị Thủy
  • TS. BS. Huỳnh Minh Tuấn

Xin vui lòng xem danh sách video các bài giảng trong mục Video Liên QuanTài Liệu bên dưới.

Video liên quan

Buổi 1 - Bài 1: Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế trong đại dịch Covid-19

Buổi 1 - Bài 2: Phân loại và xử lý rác thải của người bệnh liên quan đến COVID-19

Buổi 2 - Bài 1: Phân loại và xử lý đồ vải của người bệnh liên quan đến COVID-19

Buổi 2 - Bài 2: Thực hành khử khuẩn xử lý dụng cụ và đồ vải của người bệnh COVID-19

Buổi 3 - Bài 1: Phương tiện phòng hộ cá nhân trong xử lý dụng cụ, đồ vải và rác thải liên quan Covid-19

Buổi 3 - Bài 2: Ôn tập các khái niệm then chốt, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn kiểm tra cuối khoá